Kryteria oceny

Kryteria oceny

 

Lista stanowi zestaw sugestii, nie wyczerpuje zakresu kryteriów

3 kategorie:

  • Fabuła

W tej kategorii Jury przede wszystkim będzie zwracało uwagę na:
-budowanie postaci
-spójność narracji
-elementy tragiczne, humorystyczne, suspensu, etc.
-wzbudzenie emocji
-umiejętność zaangażowania widza w opowiadaną historię

  • Forma

W tej kategorii Jury przede wszystkim będzie zwracało uwagę na:
-efekty wizualne
-twórcze wykorzystanie materiału i dostępnych narzędzi
-elementy struktury (spójność wizji artystycznej, konstrukcja kadru etc.)

  • Mini dokument

W tej kategorii Jury przede wszystkim będzie zwracało uwagę na:
-istotność problemu społecznego, ekologicznego, tożsamowościowego, patologii, etc.
-nowatorstwo ujęcia tematyki
-oryginalność wskazanego problemu

projekt: bang bang design | dev.: fry.li
Skip to content